Operatörlerimiz

Tehlikeli Madde Taşımasındaki Operatörlerimiz;
Tehlikeli madde taşımacılığında en önemli unsur sürücülerdir. Bu nedenle sürücü seçimleri büyük bir özenle yapıldıktan sonra operatörlerimiz birbiri ardına eğitimlerden geçirilerek operasyonda sıfır hata sıfır kaza prensibiyle operasyona başlatılmaktadırlar.

Sürücü Kriterlerimiz;


En az 5 yıllık E sınıfı ehliyeti olmak' yazılmasını rica ederim.

• Önceki çalıştığı yerden referans getirmek
• Sabıkasız olmak
• Görevini yerine getirmeye engel teşkil edebilecek gözle görülür bir sağlık problemi olmamak
• Başvuru tarihinden geriye doğru son bir sene içindeki trafik cezaları toplamı 20 veya daha az olmalıdır.
• Büyük çaplı bir kazaya karışmamak.
• 25-45 yaşları arasında olmak
• Minimum Ortaokul mezunu olmak
• İkamet yeri iş yerine yakın olmak
• Sigara ve içki kullanmaması tercih nedenidir.

 
Yapıları gereği içerikleri itibari ile veya bulundukları durum itibari ile yükleme, taşıma, boşaltma veya depolama esnasında çevreye, en önemlisi insan sağlığı ve yaşamına, hayvanlara zarar verecek maddeler ve nesneler tehlikeli maddedir. Bu nedenle uluslararası alanda belli kanunlar çerçevesinde taşınmaktadırlar. Bu kanunlar tehlikeli maddelerin; demiryolu, karayolu, denizyolu, kanal taşımacılığı, havayolu ile taşınması konularını kapsamı içine almaktadır. Bu kanunlarla, taşıma esnasında malların sadece yer değiştirmesi değil, aynı zamanda malın teslim alınması ve teslim edilmesi, taşıma esnasındaki belli sürekli duraksamaları, malların paketlenmesi de düzenlenmektedir

İşe Alınan Sürücü İçin Uygulanan Kriterler;
Sürücü adaylarının mülakat sonrası sürüş teknikleri becerilerini ölçebilmek için sürüş testi yapılır. Sürücü adayını değerlendirme formu düzenlenir.

Uygun olduğuna karar verilen adaylar için referans soruşturması yapılır. Referans soruşturmasında adayın mülakatta net alınamamış bilgileri, daha önceki iş yerlerindeki hal, tavır, tutum ve davranışları incelenir. Adayın mülakat sonrası olumsuz olduğuna karar verilirse veya referans soruşturması sonucu olumsuz bir kanı ortaya çıkarsa sözlü olarak red yanıtı verilir.

Adayın referans soruşturması olumlu sonuçlanmış ise “Psikoteknik Sınava” tabi tutulur. Detaylı testten sonra sürücü olabilir raporu alınır.Profesyonel firmalarca yapılan Psikoteknik sınavı geçen ve sağlıklı raporu alan sürücü adayları işe başlamadan önce profesyonel firmalar tarafından verilen eğitimleri alırlar.
• Defansif Sürüş Teknikleri • Anti Skid, Roll-over • Yangınla Mücadele Eğitimi • Tanker Operatörü Eğitimi • Yorgunlukla Mücadele • Sağlık-Çevre-Eğitim ile ilgili eğitimler.