SEÇ-K Kriterleri Nelerdir?

Enerji Ofisi A.Ş. personeliyle ve müteahhit firma çalışanları ile aşağıdaki SEÇ-K kriterlerini benimsemiş ve uygulamaktadır;

 

• Tüm personelin ve vatandaşların sağlığını ve emniyetini korumak,
• Faaliyetlerini gerçekleştirirken üçüncü şahıslara ve kendisine zarar vermemek,
• Çevreyi korumak ve doğaya duyarlı olmak,
• Doğal kaynakları verimli kullanmak,
• Çalışma alanlarının temiz tutulması ve çevrenin kirletilmemesini sağlamak,
• Acil durum planlarının ve güvenlik kurallarının bilinmesi, oluşabilecek acil durumlara hazır olunması,
• Güvenli olmayan ve düzgün çalışmayan ekipmanın asla kullanılmaması,

• Kazalara neden olabilecek, çevreye zarar verebilecek ortamların oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak,
• Kaza yapmadan, çevreye zarar vermeden emniyetli şekilde en iyi hizmeti sunmak,
• Sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyon yapısı kurarak müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek,
• Çalışanlarımıza sürekli eğitim vererek kişisel gelişimi arttırmak, dolayısıyla hizmet kalitemizi geliştirmek.